Strona Główna

AGME Sp. z o. o.
ul. Królewiecieka 45A/3
11-700 Mrągowo

+ 48 535 418 212

Poznaj naszą ofertę!

 • Rejestracja spółek prawa handlowego
 • Przygotowanie zakładowego planu kont oraz polityki rachunkowości
 • Sporządzanie rocznych sprawozdań finansowych
 • Sporządzanie raportów kasowych
 • Sporządzanie rozliczeń podatowych
 • Sporządzanie sprawozdań statystycznych (GUS)
 • Prezentacja wyników działalności dla zarządu lub rad nadzorczych
 • Przeprowadzanie likwidacji przedsiębiorstw
 •  Prowadzenie dokumentacji kadrowej
 • Zgłaszanie do ubezpieczeń oraz prowadzenie rozliczeń składek ZUS
 • Prowadzenie dokumentacji dotyczącej urlopów
 • Przygotowanie umów o pracę, wypowiedzeń i rozwiązań umów o pracę
 • Przygotowanie świadectw pracy
 • Przygotowanie list płac z uwzględnieniem dodatków i potrąceń, w postaci tabeli i odcinków dla pracowników
 • Obsługa umów cywilno-prawnych (zlecenia, o dzieło, inne)
 • Przygotowanie deklaracji ZUS i PIT-4
 • Przygotowanie rocznych deklaracji podatkowych dla pracowników (PIT-11, PIT-8B) i osób zatrudnionych na podstawie innych umów
 • Usługi doradztwa w sprawach kadrowo płacowych
 • Przygotowanie wniosków do Urzędu Pracy
 • Przygotowanie niezbędnych zaświadczeń na wniosek pracownika
 • Ewidencja kosztów i przychodów
 • Ewidencja środków trwałych
 • Ewidencja wyposażenia
 • Przygotowanie rocznych informacji o wysokości dochodu lub strat
 • Sporządzenie kalkulacji zaliczek na podatek PIT
 • Roczne deklaracje podatku PIT
 • Rejestr sprzedaży oraz zakupów VAT
 • Rozliczanie transakcji wewnątrzwspólnotowych
 • Rozliczanie transakcji trójstronych
 • Eksport towarów
 • Import towarów i usług
 • Rozliczanie transakcji transgranicznych
 • Sporządzanie kalkulacji zaliczki na podatek PIT
 • Ewidencja podatku VAT
 • Roczne deklaracje podatku PIT
 • Pomoc przy rozpoczynaniu działalności gospodarczej i wyborze formy opodatkowania
 • Zmiana formy prowadzonej działalności
 • Likwidacja działalności gospodarczej
 • Sporządzanie wniosków kredytowych i analiz finansowych

Skontaktuj się z nami!

AGME Sp. z o. o.
ul. Królewiecieka 45A/3
11-700 Mrągowo

+ 48 535 418 212
 
AGME Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Mrągowie ul. Królewiecka 45A/3, 11-700 Mrągowo, zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Olsztynie VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS 00000598178, posługująca się numerem identyfikacyjnym NIP: 7422251627 i REGON: 363552362, kapitał zakładowy 12.000,00 w pełni wpłacony
KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTRACJA
DANYCH
Designed by Spring Leading ©2019 by AGME SP. Z O. O.
Theme: GeneratePress
Serwis wykorzystuje pliki cookies. Korzystając ze strony wyrażasz zgodę na wykorzystywanie plików cookies.
 KLAUZULA INFORMACYJNA – ADMINISTRACJA DANYCH